درباره شیرینی نخودچی-نان نخودچی

شیرینی نخودچی یا نان نخودچی یکی از شیرینی های سنتی قزوین و از معروفترین شیرینی‌های ایرانی است.در حال حاضر در بیشتر شهرهای ایران تهیه می گردد.شیرینی نان نخودچی به علت ریز بودن…

ادامه خواندندرباره شیرینی نخودچی-نان نخودچی