کاهنده واتراکتیویته بهبود دهنده کیک new

توضیحات

کاهنده واتراکتیویته نیو  از لحاظ کیفیت و قدرت کاهندگی با سوپراکتیو رقابت میکند.

 

مقدار مصرف:

در کیکهای قنادی و کارگاهی که کمتر از ۲۰ الی ۳۰ روز نگهداری میشوند. در فصل زمستان ۱ تا ۰٫۵ درصد و در تابستان ۲ تا ۱٫۵ درصد میباشند .در کیکهای روغنی صنعتی در تابستان ۲٫۵ تا ۳ درصد و در زمستان ۲٫۵ درصد میباشد. در کیکهای اسفنجی در تابستان ۵ تا ۵٫۵ درصد و در زمستان ۴٫۵ تا ۵ درصد مقدار مصرف این محصول در خمیر میباشد.

توضیحات تکمیلی

وزن25 کیلوگرم