پودر خامه قنادی تیپ یک

توضیحات

کاربرد پودر خامه قنادی: سهولت کار و ماندگاری خامه در زمان مصرف تولید.

این پودر جایگزین خامه حیوانی بدلیل زرد شدن بافت خلمه حیوانی گردید.

معمولا در قنادی ها و کارگاه های تولید رولت استفاده می گردد.

مزایا:

۱-رنگ سفید مایل به کرم این محصول
۲-سرعت در آماده سازی خامه
۳-عدم زرد شدن بافت در طول مدت ماندگاری
۴-عدم نیاز به فریز شدن
۵-بافت با رئولوژی مناسب و عدم ریزش روی کیک