روغن قالب تیپ یک

توضیحات

خاصیت این روغن قالب عدم چسبندگی کیک به قالب می باشد.

رنگ سفید مایل به کرم است. ویسکوزیته آن روان و در کارخانه های کیک روغنی بدون کاغذ استفاده میشود.

مزایا:

در صورت استفاده از این روغن قالب داخل فر،دود دیده نمیشود.
-در هنگام اسپری و پاشش داخل قالب در محیط پراکنده نمیشود.
-شستشو راحت تر و مقدار مصرف در هر قالب کمتر از ۱ گرم میباشد.
-جداسازی راحت کیک از قالب

توضیحات لازم:

ویسکوزیته این محصول باید بر اساس نوع روغن پاش و مقدار مورد نیاز روغن در هر قالب شرایط دمای مطمئن باید تنظیم شود.بطوریکه در هوای سرد زمستان دمای روغن پاش باید افزایش پیدا کند و در تابستان،با گرمشدن هوا،دمای روغن پاش باید کاهش پیدا کند.
-چنانچه دستگاه روغن پاش قدرت اسپری این روغن را نداشته باشد میتوان ۱۰ الی ۲۰ درصد روغن مایع به این روغن اضافه کرد.