روغن قالب تیپ چهار

توضیحات

خصوصیت روغن قالب:

این روغن قالب دارای غلظت بالا و خامه ای شکل می باشد.
غلظت این محصول نسبت به تیپ ۱ و ۲ بالاتر است.

۱-در صورت استفاده از این روغن قالب داخل فر،دود دیده نمیشود.
۲-جداسازی راحت کیک از قالب.
۳-قابلیت استفاده از فرچه.

کاربرد:

در تمام قنادیها وکارگاهها جهت تهیه کیک روغنی و اسفنجی بدون کاغذ استفاده میشود..درصورتیکه در فصل زمستان این روغن سفت گردد با اضافه نمودن مقدار کمی روغن مایع،روغن قالب حالت خود را بدست می آورد.