روغن قالب تیپ دو

توضیحات

روغن قالب تیپ دو برای مصرف قنادی هایی که میخ واهند داخل قالب ها را چرب کنند و مقدار مصرف آن پایین باشد.

غلظت این روغن نسبت به روغن تیپ۱ بیشتر بوده و قابلیت استفاده به وسیله فرچه در تمام قنادیها را دارد

مزایا:

۱-درصورت استفاده از این روغن قالب در قنادیها نیازی دیگر به استفاده کاغذ نمیباشد.
۲-کیک به راحتی از قالب جدا میگردد.
۳-در قنادیها استفاده از این روغن قالب آسان می باشد.

نکته:

هنگام مصرف از این محصول از فرچه کثیف استفاده نشود و درب بسته بندی بعد از مصرف بسته شود. -بعد از سرد شدن کیکها سریعا از قالب جدا شده زیرا اگر زمان زیادی کیک ها داخل قالب باشند،جدا شدن کیک از قالب به سختی انجام میشود.