روغن باندکس NEW

توضیحات

کاربرد:

استفاده در کارگاهها و قنادیها تهیه کیک لایه ای ،رولت،کیک روغنی بدون کاغذ

میزان روان بودن ان مانند روغن مایع میباشد

مزایا:

۱-میزان مصرف این روغن پایین میباشد.
۲-در دماهای مختلف حالت فیزیکی خود را حفظ نموده به طوری که در دماهای زیر صفر درجه تغییر حالت نمیدهد.
۳-کاهش ضایعات
۴-جداسازی راحت کیک از قالب
۵- سهولت در استفاده از این روغن.
۶-قابلیت اسپری شدن این روغن روی سطح قالب.