خمیرمایه کلارمایه

خمیرمایه خشک فوری کلارمایه

محصولی از شرکت مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال بختیاری

 

توضیحات

خمیرمایه خشک فوری را در محلی خشک و خنک حداکثر 15 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

وزن خالص 10 کیلوگرم

ترکیبات : مخمر مایعی، 1 درصد امولسیفایر

مقدار مصرف : 0/5 تا 1/5 درصد وزن آرد مصرفی

طریقه مصرف: مستقیما به آرد اضافه شود و یا در اولین مرحله خمیرگیری به خمیر اضافه گردد. دمای خمیر بین 28-32 درجه سانتیگراد باشد.