ارتباط با ما

آدرس واحد تولیدی : مشهد، بلوار توس، بین توس 162 و 164، پلاک 200، قطعه دوم

آدرس دفتر فروش: مشهد، بازار حافظ، غرفه 145 و 146

تلفن : 8-33759325-051

تلفن همراه : 09037866899